Pagina iniziale Gli Scarabeoidea Elenco sistematico Elenco alfabetico Tavole fotografiche Bibliografia Elenchi regionali  


TAVOLE FOTOGRAFICHE

SCARABAEOIDEA ITALIANI

 

LUCANIDAE

 TROGIDAE   

BOLBOCERATIDAE

GEOTRUPIDAE

AESALINAE

SYNDESINAE

DORCINAE

LUCANINAE

Trox

BOLBOCERATINAE

GEOTRUPINAE

             

HYBOSORIDAE   

OCHODAEIDAE GLAPHYRIDAE  SCARABAEIDAE AEGIALIINAE

SCARABAEIDAE APHODIINAE

HYBOSORINAE OCHODAEINAE Amphicoma

Psammoporus

APHODIINI

PSAMMODIINI

           

SCARABAEIDAE SCARABAEINAE

SCARABAEINI GYMNOPLEURINI SISYPHINI

COPRINI

ONITINI

ONITICELLINI

ONTHOPHAGINI

             

SCARABAEIDAE ORPHNINAE

SCARABAEIDAE MELOLONTHINAE

ORPHNINAE

HOPLIINI

SERICINI

RHIZOTROGINI

MELOLONTHINI

TANYPROCTINI

           
SCARABAEIDAE RUTELINAE SCARABAEIDAE PACHYPODINAE

SCARABAEIDAE DYNASTINAE

SCARABAEIDAE CETONIINAE

ANOMALINI

Pachypus

PENTODONTINI

ORYCTINI

VALGINI

TRICHIINI

CETONIINI